Disclaimer

[We moeten dit toevoegen als gevolg van de overheid, advocaten en banken die aan het lobbyen zijn om te zorgen dat betrouwbare adviezen en adviseurs evenals de vrije meningsuiting worden weggewerkt!]

altDeze website is enkel bedoeld voor educatie en vermaak. 

De inhoud van deze website en haar publicaties vertegenwoordigen de meningen van GOLDONOMIC. De inhoud van deze website en haar publicaties kunnen in geen enkel opzicht beschouwd worden als investeringsadvies en u kunt er ook als zodanig niet op vertrouwen. De inhoud van de website kan niet worden beschouwd als een aanbeveling, hetzij om een bepaald effect en/of financieel instrument te kopen en/of te verkopen, hetzij om te participeren in een bepaalde trading en/of investeringstrategie. GOLDONOMIC is geen geregistreerde beleggingsadviseur. Gebruikte informatie en analyses zijn afgeleid van bronnen en gebruikte methoden worden als betrouwbaar geacht, maar GOLDONOMIC kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor verliezen die u mogelijk lijdt als gevolg van uw vertrouwen op deze analyses en zal niet aansprakelijk worden gehouden voor het vertrouwen op meningen of beweringen die  hierin zijn vervat, of voor omissies of vergissingen. Elke actie die door de bezoeker van deze site ondernomen wordt op basis van de informatie op de site is de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de bezoeker. Men moet altijd hun beleggingsmakelaar en persoonlijke financiële adviseur raadplegen vóór het aangaan van enige handelsactiviteiten. Verricht uw eigen due diligence met betrekking tot persoonlijke investeringsbeslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst...maar weten we dit niet allemaal al!?

Dit rapport is geproduceerd en samengesteld door Goldonomic. Het wordt gedistribueerd door Goldonomic en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Onder geen voorwaarden kan het worden gebruikt of beschouwd als een aanbieding tot verkoop of als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop. Terwijl alle redelijke zorg is besteed om ervoor te zorgen dat de informatie niet onjuist of misleidend is ten tijde van publicatie, geven we geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid en mag er niet als zodanig op worden vertrouwd. Van tijd tot tijd kunnen Goldonomic en elk van haar bestuurders of medewerkers, voor zover toegestaan bij de wet, posities hebben of anderszins belang hebben wij enige transacties, in elke investering (inclusief derivaten) direct of indirect onderwerp van de inhoud van dit rapport. De waarde van effecten kan dalen, maar kan ook stijgen, mogelijk krijgt u niet uw oorspronkelijk ingelegde bedrag terug. Derivaten in het bijzonder kennen een erg hoog risico, hoog renderende investeringinstrumenten en een investeerder verliest mogelijk een deel van of alles van zijn/haar oorspronkelijke investering. De investeringen waarnaar wordt verwezen zijn niet perse geschikte investeringen voor iedereen die deze pagina's bezoekt. U zou zorgvuldig moeten beschouwen of allen of enige hiervan, geschikte investeringen voor u zijn, bij twijfel moet u uw onafhankelijke adviseur raadplegen. Dit rapport is uitsluitend opgesteld voor klanten van Goldonomic die naar verwachting hun eigen investeringbeslissingen nemen, zonder te vertrouwen op deze publicatie. Noch Goldonomic, noch een werknemer van Goldonomic accepteert enige aansprakelijkheid wat ook, voor enige directe en/of gevolgschade die voortvloeit uit gebruik van dit rapport of de inhoud ervan. Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd door geen van de ontvangers voor elk doel zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic.

Privacy

Goldonomic respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, behalve wanneer de bekendmaking wettelijk is vereist of toegestaan. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over onze publicaties en activiteiten. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Goldonomic zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

EU wetgeving dd. 25 mei 2018.

Indien u Goldonomic, leest en reageert op de Goldonomic forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen.  Goldonomic zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven per email, zal Goldonomic ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van onze provider(s).

Verantwoordelijke uitgever:
Francis Schutte
Albrook Park, Evans street, Twr 4, Apt 306
Panama
Rep. de Panama

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."
Cron Job Starts