30
september
2014

NIEUWS SEPTEMBER 2014 (publiek)

Glaubensunwilligkeit & wapens zullen de grens overschrijden als goederen dit niet meer kunnen.

volg ons op Twitter en Facebook

 

 Gelieve ons dagelijks nieuws met familie, vrienden en collega's te delen indien u denkt dat deze baat zouden hebben bij het lezen van dit nieuws.  Dank u

Blijkbaar is de vrijheid van meningsuiting nu volledig aan banden. Zoals u heeft gezien is er heel veel verdwenen van gepubliceerde waarheid op de Facebook pagina die we hebben gepost en dienden we de Facebook pagina's van Goldonomic aan te passen. Wees dus bij deze gewaarschuwd dat enkel propaganda blijkbaar nog toegelaten is en het zelfs in de sociale media schering en inslag is geworden. Het komt er dus op neer dat je geen recht meer hebt op de waarheid. Wil je de werkelijke situatie, waarheid en feiten lezen, volg ons dan op onze websites en stop met te geloven in de dagelijkse propaganda.

vrije meningsuiting

 Als protest hebben we besloten om de Facebook-account van Goldonomic deze week te sluiten!

Dinsdag 30 september 2014 - België en Deflatie = PROPAGANDA om ziek van te worden - Chinese vraag naar Goud Explosief -


Bijgewerkte secties:

Toen ik nog op de universiteit zat, werd om het even wie die de volgende principes niet kon begrijpen genadeloos gebuisd! Tegenwoordig begrijpen zelfs de hoogleraren economie niet wat inflatie en deflatie zijn!? Schande !!!

 •      Inflatie is een meer dan evenredige groei van de geldhoeveelheid.
 •      Deflatie is een meer dan evenredige daling van de geldhoeveelheid.
 •      Prijsverhogingen respectievelijk prijsdalingen zijn een gevolg van een verandering in de geldhoeveelheid.
 •      Het is onmogelijk om inflatie en deflatie te meten door het meten van de schommelingen in de prijzen.
 •      Een Hyper-inflatoir beleid is alleen mogelijk met een Deflatie Propaganda.

 

België en Deflatie = PROPAGANDA om ziek van te worden: "België gaat in deflatie" & "het herstel ligt net om de hoek" !?hertsel economie om de hoek

Dit beweert de propaganda: (terwijl net het tegenovergestelde waar is!!!) - zelf  economen beweren het??  Waar hebben die unief gelopen?  Idem voor de massa- media die samen met de "gerenomeerde" sprekers, die ze uitnodigen, u willen laten geloven dat het herstel net om de hoek ligt, het ergste achter de rug is, .... Wie die leugens blijft geloven gaat zware gevolgen moeten dragen.

"Je kunt de werkelijkheid negeren, maar je kan niet de gevolgen negeren van het negeren van de werkelijkheid." Ayn Rand

Men beweert dat Inflatie GOED is voor de economie en Deflatie SLECHT is voor de economie. MAAR de realiteit is dat Inflatie SLECHT is voor de economie en Deflatie is GOED voor de economie ! ...............meer over deflatie en inflatie in de sectie Academie!

Voor België is het GEKOOKT index cijfer met 0.12 gedaald....wellicht een statistische fout, puur geluk of seizoenschommeling. Maar wat zien we? Die daling wordt WIJD en BREED uitgeschilderd...De Massa-Media proberen zo de dramatische prijsstijgingen van de voorbije jaren te camoufleren en een indexsprong te verantwoorden.

wich wayJe kan Inflatie en Deflatie ONMOGELIJK meten door de prijsstijging/prijsdaling te meten. Want Inflatie en Deflatie is een monetair fenomeen en prijsschommelingen een GEVOLG. Wie dit toch doet, heeft ze niet allemaal op een rij of probeert het publiek te misleiden.  Inflatie is een meer dan proportionele stijging van de geldhoeveelheid, Deflatie is een meer dan proportionele daling van de geldhoeveelheid, Prijs-stijgingen of dalingen zijn een GEVOLG hiervan. 

Een levende schande ! Toen ik nog op de universiteit zat, werd om het even wie beweerde dat Inflatie een stijging van de prijzen was,  genadeloos gebuisd. Tegenwoordig snappen zelfs de hoogleraren economie niet wat inflatie en deflatie zijn!? Gelukkig zijn er nog mensen die het wel begrijpen en die gezond boerenverstand gebruiken.... bewijzen, feiten en video's in de abonnee sectie alsook wat te doen en niet te doen.

Chinese vraag naar Goud Explosief.....zie abonnee sectie

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Maandag 29 September 2014 -  De miserie index knippert waarschuwingen die slechter zijn dan in 1929! -


Updated sections: VS dollar , Euro & €-goud , Zilver

De VS beschuldigd van de productie van Ebola ... Medische hulp en wapens zijn gigantisch geld generatoren! De helft van het Amerikaans budget gaat naar defensie.

Drie jaar nadat Japan al haar kerncentrales sloot in de nasleep van de Fukushima en Duitsland besloot om haar industrie te sluiten, leiden de ontwikkelde landen de grootste bouw-boom in meer dan twee decennia. Bijna tweederde van de 70 reactoren in aanbouw wereldwijd, het meest sinds 1989,  zijn gevestigd in China, India en de rest van de Azië-Pacific regio. Landen, waaronder Egypte, Bangladesh, Jordanië en Vietnam overwegen plannen om hun eerste nucleaire installaties te bouwen, volgens Bloomberg New Energy Finance in Londen. Ontwikkelde landen bouwen negen installaties, 13 procent van het totaal.

In Japan zijn er al meer slachtoffers als gevolg van de uitbarsting van de Ontake Vulcano dan dat we hadden in Fukushima. Beseft de Global Verwarming Kudde dit? .... Het antwoord is nee. Zelfs als je foto's van de groeiende ijskap op de Noordpool toont, zullen zij nog steeds blijven luisteren naar de politici?

Vermogen is nodig als de economieën van China en India meer dan twee keer zo snel groeien als de Amerikaanse elektriciteit output van reactoren 2.461 terawattuur bedroeg vorig jaar, of 11 procent van alle wereldwijde elektriciteitsproductie, volgens de gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de International Energy Agency. Andere landen (Duitsland, Spanje, België, ...) leren op de harde manier dat groene energie niets anders is dan een grote, zeer dure grap en ofwel houden ze de bestaande kerncentrales open en / of plannen ze nieuwe te bouwen . Overheden in Duitsland en Spanje hebben besloten om te stoppen met het verspillen van geld van de mensen in het bouwen van Wind-parken en zonne energie installaties.

      Wanneer aandelenmarkten crashen, kunnen de prijzen dalen met 50% -60% -70% ... en er zullen geen kopers zijn!  Daarom is de kans groot dat je gewone aandelen zal moeten houden voor de komende 10-15 jaar. Men moet zorgvuldig overwegen welke aandelen men moet verwerven. XXXXXXX is een goed voorbeeld van een veiliger aandeel en dient tijdens de beurs correcties te worden verworven.

We zullen een soort van correctie zien van de aandelenmarkten. Echter, ik denk dat we nog niet klaar zijn voor een Major Crash. Als de crash komt, zal het eenvoudig niet mogelijk zijn om aandelen te verkopen. Ik herinner me de crash / correctie van 19 oktober 1987 alsof het gisteren was: er waren gewoon geen kopers, NUL VRAAG! Gelukkig, in die dagen was het aantal derivaten vrij laag, en waren ze in staat om de crash te stoppen en degenen die het  zagen gebeuren kochten, en maakten een fortuin. Anderen raakten in paniek - vooral omdat ze niet begrepen wat er gebeurde -, verkochten hun posities en verloren een fortuin. Ervan uitgaande dat we een morgen of op enig moment in de nabije toekomst een CRASH hebben, zal het scenario volledig verschillend zijn ... want deze keer hebben we $ 1,4 biljard derivaten die zullen fungeren als een katalysator rond het kampvuur .... Alsook zijn dit keer niet alleen de banken maar ook de FED en de centrale banken failliet!


 Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Vrijdag 26 september 2014 - Fysiek Goud -


Bijgewerkte secties:

Als Goud echt een barbaarse relikwie is/was, waarom kopen Rusland, China en India dan zulke grote hoeveelheden? Zijn ze gek ... of ben jij het,  voor het niet hebben en/of kopen van goud?

gold russia

Goldimports-from-Hongkong-to-China

We weten allemaal dat goud een zeer gewild edelmetaal is en uiteraard niet alleen voor versiering. Het eerste gebruik van goud als geld gebeurde rond 700 voor Christus toen Lydische handelaars de eerste gouden munten produceerden.

 Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Donderdag 25 september 2014 -  We hadden deze oorlog voorspeld... niet ? Mensen zijn nog niet bang genoeg ... want het zal een stuk erger worden!


Bijgewerkte secties: Euro, Ruwe Olie prijs, Landbouwprodukten

Je hoefde geen Einstein te zijn om deze groeiende Wereldoorlog te voorspellen (China en Japan bereiden hun oorlog voor in de Zuidzee). Neem een ​​geschiedenisboek en open deze op pagina 1830 voor het recept. Neem een ​​depressie, voeg een dalend reële inkomen erbij, voeg daarbij de stijgende jeugdwerkloosheid, voeg nog een beetje dure energie, voeg nog wat armoede toe, Religie in plaats van peper .... en roer zodat het allemaal erger wordt elke dag.

Tweede fase: de economische crisis:

Tijdens de tweede fase van de crisis, zal een andere grote som van het kapitaal "verdampen" van de markten, omdat een bedrijf dat failliet gaat niets voor de aandeelhouders over heeft en zeer weinig voor zijn obligatiehouders. In de tweede fase van de crisis, zal de werkloosheid beginnen te groeien met een golf aan faillissementen ....meer in de Education Section [Ludwig von Mises]

Een Hyperinflatie beleid is alleen mogelijk met een Deflatie Propaganda

Wat we nu zien is GEEN deflatie, het is eerder een vertraging van de economie, omdat consumenten minder besteden. Ze geven minder uit omdat er minder werk is, omdat het echte besteedbaar inkomen lager is, want er is een gevoel van onzekerheid over de toekomst. Alleen wanneer de consument ziet dat de prijzen niet naar beneden komen en zullen blijven stijgen, zullen ze alle vertrouwen in Fiat Geld verliezen en massaal beginnen het fiat geld te ruilen voor reële activa. Voornamelijk Low Order Consumer Goods: voedsel, energie, ...

Belangrijke Fundamentals:

 • zie abonnee sectie

Belangrijke Technicals:

 • zie abonnee sectie


Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Woensdag 24 september 2014 - Het herstel ligt direct om de hoek, is het niet !? -


sinking feelingUpdated sections: Recessie bestendige aandelen

Ongeveer 50 millioen Amerikanen leven van voedselbonnen. Dat is meer dan de totale populatie van Frankrijk. Het merendeel van de Amerikanen hebben niet eens 6000 $ cash geld of contanten om 3 maanden te overleven.

Verleden zomer heeft Spanje de sociale zekerheidfondsen in beslag genomen van de Spaanse bevolking om zijn schulden af te betalen.  De Poolse overheid heeft een gelijkaardige "legale" diefstal gedaan ......  Spanje ging zelfs zo ver om een retro-actieve belasting te heffen op alle bankdeposito's.

Ik verwacht dat de wereldwijde situatie snel zal verslechteren vanaf volgende maand (oktober)

Er is nog nooit zoveel schuld geweest en het blijft groeien in een exponentiële stijl. We hebben een economische depressie (en niet een recessie zoals de mainstream media en de autoriteiten het voorstellen). De Midden-klasse wordt vernietigd. De werkloosheid blijft stijgen. In de Verenigde Staten leven 50 miljoen (bijna 1/3) van de bevolking van voedselbonnen. Er zijn meer arme mensen in de VS dan dat er mensen wonen in Frankrijk. Frankrijk is failliet en Franse analisten verwachten dat de situatie zal verslechteren tegen het einde van het jaar. In Frankrijk kunnen we binnenkort "een situatie"krijgen, waar het leger zich zal moeten haasten om de orde te handhaven.

Waardeloze Valuta's worden in leven gehouden met Swaps. Centrale banken kopen aandelen om de beurs in gang te houden ... en manipuleren Goud om het publiek de indruk te geven dat alles goed gaat ...

Misdaad groeit als gevolg van werkloosheid en groeiende armoede. Waag het niet om 's nachts in West Palm Beach rond te hangen (één van de rijkste plaatsen in de VS). In Frankrijk worden juweliers, bakkerijen, tabak winkels,.....overvallen voor amper iets. Oorlogen (Oekraïne, Syrië) dienen om de werkelijkheid te camoufleren.

food stamps usa financial security

Europeanen zijn Tolerant maar Moslims zijn Intolerant. Binnen tien jaar, vanaf nu, zal te minste de helft van de baby's geboren in Rotterdam (NL) en Brussel (BE) moslim zijn.

muslims in europe  
Onthoud dit wanneer u dat huis wil kopen of renoveren: In 2025 (slechts 10 jaar vanaf vandaag), zal 1/3 van alle Europese kinderen worden geboren in islamitische gezinnen!

 Ben je in een proces van beveiligen van uw spaargeld of loopt u nog steeds achter extra percentjes aan? Heb je Goud? houdt u deze dan ook buiten politiek bereik?

 

Important Technicals:

 • Will markets pivot in favor of the Gold & Silver sector? see subscriber's section for an answer.

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Dinsdag 23 september 2014 -  Kapitaal is geaccumuleerde arbeid & Goud is geld -


shanghai gold exchangeUpdated sections:

China gaat naar Dominantie  van de Goud Markt met Fysieke uitwisseling. China wordt langzaam maar zeker de dominante speler in de wereldwijde goudmarkt. Het is belangrijk om de punten met elkaar te verbinden, met betrekking tot een aantal belangrijke recente ontwikkelingen in China.  Wanneer de Internationale Raad van de Shanghai Gold Exchange (SGE) werd gelanceerd, afgelopen donderdag 18 september tijdens een avond handelssessie, was het opmerkelijk dat de eerste transacties door een diverse groep van HSBC, MKS (Zwitserland), en de Chinese banken, ICBC, Bank of China en Bank of Communications werden gezet. MKS is het hoofdkantoor in Genève van de edelmetalen trading groep die ook eigenaar is van de grote PAMP raffinaderij in Zwitserland. Naar verluidt zijn er 40 internationale deelnemers aangemeld voor de handel op de SGE International Board (DAEB), maar de SGE heeft niet specifiek de identiteit bevestigd van alle deelnemers .....meer

De vraag is natuurlijk in hoeverre dit de papier manipulatie van Goud zal tegenwerken op de LBME en de COMEX?

Terwijl de Europese en Amerikaanse Reporters naar Afghanistan, Bangladesh, India, ...reizen om de arbeidsomstandigheden in de plaatselijke fabrieken aan te kaarten, openen CHINESE  fabrieken in Afrika en trainen de medewerkers in een Chinese militaire stijl ... Geld en winst houdt de wereld draaiende en als Arbeid te duur wordt  in China, zullen Kapitaal en fabrieken een oplossing zoeken en zoals vandaag, fabrieken bouwen elders in de wereld ... zoals in Afrika.

 Breaking news:

Europa bevindt zich in een vrij ongemakkelijke positie tegenwoordig.

 1. Het meest manifest is dat er een probleem van collectieve actie is op Europees niveau. Veel van de onderhandelingen, zeer gecompliceerde varianten, zijn verhuisd naar meer discrete technische commissies, waar nationale bevoegdheden nog steeds erg flagrant en uitgesproken zijn.
 2. Een schrille verzwakking van pragmatische elites, de centrale partijen in de lidstaten. Ze worden gebruikt om het Europese project te dragen. De electorale verschuiving is echt te schuiven naar een kritisch punt. Het electorale aandeel van de centrale partijen is kleiner dan een kleurrijk palet van populistische, conservatieve en extremistische partijen.
 3. De rafels van de verzorgingsstaat, als een systeem van herverdeling van economische kansen. De onderste veertig procent van de Europese bevolking verliezen in snel tempo aan koopkracht en werkgelegenheid. Dat keert de positieve stroom die we hebben meegemaakt in de laatste zes decennia.
 4. Het veranderen van de economische machtsverhoudingen op onze kosten. Europa wordt beetje bij beetje minder concurrerend, en meer afhankelijk van de buitenlandse schuld. De overheidsschuld is uitgegroeid tot het meest succesvolle exportproduct van de EU.

 

 

De mensen hebben geen schrik genoeg. Ze hebben zelf het oprukkende Moslim monster geschapen door teveel tolerantie. Het is zelf geen tolerantie...Eigenlijk is het luiheid en een weigering om de realiteit de zien! Want die Moslim die men binnen liet, zijn geen normale mensen. Het zijn intolerante potentiële monsters.  (Jonathan Holslag - prof ULB)

Wat hebben jullie eraan mij een pessimist te noemen als al mijn voorspellingen uitkomen?!…duidelijk is dat er hier en daar nog stemmen te horen zijn die niet enkel hetzelfde, maar ‘erger’ voorzien!

Moet er echt een Moslim met een mes aan jullie bed staan, eer jullie het snappen? Want dat is hoe het eindigen zal. Plots zal de realiteit naast je staan, en je zal deze niet meer kunnen loochenen.

Er is Syrie en het Midden-Oosten, maar er is ook Turkije en Frankrijk. In Frankrijk wonen miljoenen Moslims en onlangs werd er al een Fransman opgepakt en men dreigt ermee zijn hoofd af te snijden….Straks zien we dit taferelen ook in Engeland (wonen er miljoenen Moslims) , Belgie en Nederland. Dat je te jong of te oud bent, dat kan hen geen moer schelen.

Jonathan Holslag (prof. ULB) is bereisd en weet het als een bereisde man maar al te goed…

Men voorziet dat vanaf Oktober 2014 de situatie in Frankrijk zo kan ontaarden dat ‘het franse leger’ de situatie in handen zal moeten nemen. In de USA leeft bijna ⅓ de van de bevolking op ‘food stamps’ .   EEN DERDE van de totale bevolking leeft van openbare steun. Dat is meer dan het totaal aantal inwoners van Frankrijk. De Amerikaanse politici militariseren de politie….en ze weten waarom en wat er komen zal.

Ik weet dat dit soort berichten niet leuk zijn. Vooral niet als men als jonge volwassene bouwt aan zijn eigen familie, huisje, boompje, tuintje, hondje….maar de realiteit is wat ze is.

Sept 23, 2014

Francis D. Schutte

 

Belangrijke Technicals:

 •  zie abonnee sectie

 

 Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.  


Maandag 22 September 2014 -  Zelf Junker heeft toegegeven in het openbaar dat LIEGEN een hulpmiddel is dat politici moeten gebruiken -


Secties onder constructie: $-Gold , € - Gold ,

Psychologen geloven dat de menselijke hersenen gewoon blokkeren uit traumatische gebeurtenissen en een mens niet in staat is om te assimileren. Iemand die bijvoorbeeld zijn vingers of een deel van een voet verloor, zal normaal gesproken niet de seconden herinneren toen het gebeurde. Vergelijkbare blok-outs gebeuren met mensen die betrokken zijn bij een ernstig auto-ongeluk ......meer

Er is oorlog in Syrië en de mensen in Turkije doen alsof ze nooit betrokken zullen worden, of Oorlog nooit hun huizen zal bereiken. Er is oorlog in de Oekraïne en de mensen in Polen en andere westerse landen doen alsof ze nooit zullen te maken hebben met oorlog.

De aandelenmarkten blijven stijgen en mensen handelen alsof deze zal nooit meer naar beneden zullen komen.

Dus hebben we - zoals verwacht - een Schotse NEE. De meerderheid van de kudde als een Schotse doedelzakspeler.  De ironie is dat zodra er acute pijn is,  het te laat is om te handelen.

Een Schotse JA zou de EU in precies dezelfde positie hebben geplaatst als de Sovjet-Unie in 1989. Om deze reden was VALSSPELEN een must!

Mensen niet voor de gek houden !? Je kan je ogen niet geloven ...noemen ze dit gekke ding een democratie !? (met dank aan LT).  Een idee van wat er staat te gebeuren in Catalonië, Corsica, ...

 

Volgende maand is het oktober en de maand heeft een slechte faam voor aandelenmarkten. Afgelopen vrijdag gedroegen de aandelenmarkten zich op een nogal vreemde manier. Tenzij de cijfers onjuist zijn, hadden we nieuwe highs met record volumes aan de verkoop zijde. Alleen de Dow Jones toonde meer kopers dan verkopers. MEER IN DE ABONNEE SECTIE........

 

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Zaterdag en zondag 20 & 21 september 2014 -  Speciale weekend editie -


bagpiperHet is dus zoals wij hadden verwacht, een Schotse nee geworden. De analysten van Credit Suisse hebben het ook - zoals verwacht - helemaal fout voorspeld.

De meerderheid, de kudde is net als een Schotse Doedelzak speler. Veel lawaai, veel geblaat...maar geen wol, geen aktie. Men moet al heel hard in de ballen knijpen om aktie te krijgen. Knijpt men niet hard genoeg en is er onvoldoende pijn, dan komt er ook geen aktie. De ironie is dat eens de scherpe pijn er is, het in de regel te laat is om nog aktie te ondernemen.

De meerderheid, de kudde verdrinkt in immobilisme. Er is schrik voor verandering, er is schrik voor het onbekende. Zelf al staat de vijand vlak naast hun bed en wordt hun stad gebombardeerd, dan nog komt er weinig of geen aktie. Wel wijst de kudde graag met de vinger naar wie wel stappen zet. De Overheid weet dit maar al te goed....en haalt er dankbaar een maximum financieel voordeel uit.

De beste en slimste Ondernemers zijn de eersten die stappen zetten en aktie nemen. Naarmate de situatie kritieker  en situatie duidelijker wordt, volgt er meer aktie.  Eens de vonk dreigt over te slaan tot de Massa besluit de  Overheid tussen te komen en wordt de uitgang afgesloten...Welkom in de DDR.

roger adaption curve

De ervaring leert (het was al zo in de jaren 1970-1999) dat de financiele markten in de regel steeds 'correct' voorspellen wat er politiek of ekonomisch te gebeuren valt. In die zin heeft de Grote Crash van 1929 een abrupt einde gemaakt aan het LALA-land van de Twintiger Jaren en de Grote Depressie voorspeld. Net zoals nu, was de ekonomie in een depressie gesukkeld. Net zoals nu hadden we een rekord aantal mensen die aandelen op krediet kochten. Net zoals nu leefde iedereen in de overtuiging dat het wel allemaal niet zo een vaart zou lopen en dat de Overheid wel tijdig voor een oplossing zou zorgen.

total credit

Beter drie uur te vroeg dan een sekonde te laat !

 

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Vrijdag 19 September 2014 - De dag is nabij dat de papieren en fysieke prijs van goud zal botsen en de shorters zullen een religieuze ervaring hebben.


chinese goldUpdated sections: Wereldbeurs indices Britse Pond & Sterling Goud

SINGAPORE (ANP) - China zal zijn internationale gold exchange 11 dagen eerder starten dan was gepland (hebben bronnen dinsdag gezegd). Sneller dan verwacht  in de wedloop voor het opzetten van een Aziatische edelmetalen benchmark. Rivaal Singapore wordt gedwongen om zijn goud contract te vertragen vanwege technische problemen. Azië, de thuisbasis van 's werelds top twee goud kopers - China en India, staan te springen om pricing power te krijgen over de metalen en tarten de dominantie, in de handel, van Londen en New York. De door de staat gerunde Shanghai Gold Exchange (SGE) zal de wereldwijde goud beurs,  in de Shanghai vrijhandelszone,  lanceren op donderdag. Twee bronnen bekend met de situatie vertelden dit tegen persbureau Reuters. De SGE had de lancering oorspronkelijk gepland voor 29 september ....meer

 

 Meer belangrijk nieuws, alerts, fundamentals, technicals, koop en verkoop signalen,............in de abonnee sectie

 

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


donderdag 18 september 2014 -  En de winnaar is.... Panama !


Updated sections: 

Inwoners uit Panama voelen zich wereldwijd het beste in hun vel. Syriërs en Afghanen het minst. Dat blijkt uit de Global Well-Being Index 2013, opgemaakt door onderzoeksbureaus Gallup en Healthways. Je kan het hier lezen en ook hier.

Panama leidt de wereld in vier van de vijf welzijn elementen (doel, social leven, maatschappelijk, en fysieke gezondheid). Met maar liefst 61 procent blinken de Panamezen uit in drie of meer elementen - 17 procentpunten voor op het volgende land, Costa Rica, dat 2de staat.

2014-09-17 07.55.24 amPanama is een levendig, bloeiend Midden-Amerikaans land  met een bevolking van net onder de 4 miljoen inwoners. De stad Panama is modern, heeft een Amerikaanse stijl qua winkelcentra waar de Amerikaanse en Europese producten worden aangeboden aan het publiek. De stad heeft een moderne, veilige en schone metro, tal van Europese stijl restaurants en is het financiële centrum van het Caribisch gebied en Midden-Amerika.

Panama stad en Panama zijn uiterst veilig.

IslandandbeachOp ongeveer een uur rijden, kunt u genieten van de Caribische Zee en / of het Tropisch woud. De bevolkingspiramide is, in tegenstelling van wat we hebben in Europa en de VS, zeer solide. Ongetwijfeld zal de grote basis de vooruitgang en de vastgoed prijzen ondersteunen voor de komende 50 jaar. Alsook,  al de beste en rijkste mensen uit Venezuela, Argentinië, Colombia en omliggende RODE landen migreren allemaal naar Panama. Naar mijn mening wordt Panama het Zwitserland van de 21ste eeuw.

Op dit moment zijn er verschillende Immigratie programma's. Sinds eind 2012 hebben we een aantal families geholpen om hun permanente verblijfsvergunning te verkrijgen. Interessant is dat men niet in Panama hoeft te gaan wonen zodra de residency is verleend. Dit tweede paspoort en de verblijfsvergunning kan echter op elk gewenst moment in de toekomst worden geactiveerd. Panamese Residency wordt geleverd met uiterst interessante fiscale voordelen ... en Panama houdt van ondernemers.

We hebben vernomen dat deze maand de Immigratie-wetten worden beoordeeld en besproken  door de Panamese regering en dat de wetgeving zou kunnen worden veranderd. Om deze reden, als je van plan bent te gaan voor een Verblijfsvergunning, stel het niet langer uit. Beter drie dagen te vroeg zijn dan een seconde te laat of anders gezegd beter 3 uur eerder iets doen, dan 1 minuut te laat zijn!  Voor alwie speelt met de gedachte om in Panama zijn procedure voor permanente residentie op te starten....weet dat dit allemaal weer in het parlement/regering besproken wordt en dat ten aller tijde de procedure/regels kunnen worden verstengd. Om eerlijk te zijn, zou het me helemaal niet verwonderen dat de procedure verstrengd wordt....

panama-population-pyramid-2014 belgium-population-pyramid-2014
   

De Bevolking piramides van Panama en België zijn ook een discussie waard. België heeft een vernauwende Bevolkingspiramide en exponentieel groeiende uitgaven. De Baby boomers beginnen allemaal met pensioen te gaan, maar er zijn geen voorzieningen (besparingen) en de kosten van de sociale en medische bijstand blijven stijgen als gevolg van de financiële inflatie. Erger nog, de afgelopen tien jaar is de sociale zekerheid geplunderd door de autoriteiten en de provisies zijn in principe verdwenen als sneeuw voor de zon .... Belgische Intelligente Psychopaten gingen zo ver, dat er beperkingen werden opgelegd voor medische studenten aan de universiteiten en als gevolg daarvan is er de dag van vandaag een tekort aan medische Artsen / Medewerkers. Alsook, voorspelt de vernauwing in de bevolkingspiramide niet veel goeds voor de Vastgoed sector. Vraag naar woningen zal dalen, terwijl het aanbod zal blijven stijgen. Zodra de kinderen weg zijn, verhuizen de ouders  naar kleinere woningen die goedkoper zijn in onderhoud en minder kosten qua energie. Naarmate mensen ouder worden, en ze sterven, zal het aanbod nog meer verhogen. Vastgoed, zeker in België, is ten dode opgeschreven ...

West-Europa heeft een groeiend tekort aan medisch personeel en geld

Panama heeft een brede (positieve) Bevolkingspiramide en weinig schulden (50% van het BBP). Belastingheffing is laag (max vennootschapsbelasting is 30%) en de belasting op niet-territoriale inkomen is NUL procent. Als gevolg daarvan verplaatsen steeds meer Multinationals hun hoofdkwartier naar Panama city en duwen zo de vraag naar woningen omhoog. Panama is een moderne smeltkroes. Immigranten zijn ondernemers en jonge dynamische mensen die genoeg hebben van de regeringen van landen als Venezuela en Argentinië .(maar je vindt er ook Belgen - De Nul , Fransen, Nederlanders, Spanjaarden)... en ze komen naar Panama om een ​​nieuw leven te beginnen. Vraag naar woningen stijgt en het aanbod is nog beperkt.

2014-09-17 usa 2014-09-17 southern europe
   

Als u onroerend goed heeft in Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië of u bent van plan om wat te kopen, beter twee keer nadenken. Vatsgoed in de USA zit in een seculiere downtrend en ik verwacht dat de prijzen blijven dalen tot 2033.  Let op het verschil van de Bevolkingspiramide tussen de Verenigde Staten en Zuid-Europa. Als de prijzen crashen in de Verenigde Staten, is er niets goeds te verwachten voor de nabije toekomst in Europa. Wat de Europese piramides niet laten zien, is dat de daling van de bodem enigszins is getemperd door de immigratie van moslims .... Daarom is de werkelijke situatie is nog erger.

Als Vastgoed prijzen niet crashen, verwacht dan maar dat ze een minaret naast je deur zullen bouwen.

 

Copyright 2014, Alle rechten voorbehouden - kan de inhoud van dit rapport niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goldonomic.


Woensdag 17 september 2014 - onder constructie - Welk plan B ? -


the-market-crashBijgewerkte secties:

Na Japan, komt Griekenland, komt Italië, komt Spanje, komt Portugal, komt Frankrijk, komt België, ... komt Europa, .. komt de VS.  De OESO verlaagde drastisch zijn groeiprognose voor Italië. De depressie zal blijven aanslepen  tot ver in 2015.  De economie zal  0.4 procent krimpen dit jaar. Het zal in het slop blijven steken volgend jaar met een groei van slechts 0.1 procent.

Als dat zo is, zal de staatsschuld van Italië tot gevaarlijke niveaus stijgen volgend jaar, steeds verder voorbij het punt van geen terugkeer, voor een land zonder eigen soevereine munt en centrale bank. "Dit is katastrofisch voor de financiën van het land. We zijn op weg naar een schuldgraad van 145pc volgend jaar ", aldus Antonio Guglielmi, global strategist voor Mediobanca ....klik hier voor meer

Het probleem dat we hebben is niet alleen een structurele schuldenlast, Grote Overheid, Depressie, (hyper) inflatie, ... we hebben ook een probleem van de demografie met "Aging Baby Boomers" (vergrijzing van de bevolking) en een  Immigratie probleem.

bij-hoge-belastingdruk-werkt-iedereen-voor-de-overheid

De situatie wordt stilaan dramatisch. Tijdens de Belgische regeringsonderhandelingen lanceerde de CD&V een voorstel van een meerwaardebelasting. Blijkbaar hebben de psychopaten geen enkel of flauw benul hoe de economie in elkaar steekt (al wisten wij dat eigenlijk wel). Door dit soort maatregel zal er nog meer kapitaal vluchten en zullen investeringen sterk dalen.  Eén van de gevolgen hiervan natuurlijk is dat de werkgelegenheid zal blijven dalen en werkloosheid nog verder zal stijgen. Dit terwijl alle partijen voor de verkiezingen van de daken riepen dat ze volledig gingen gaan voor meer werkgelegenheid. Begrijp wie begrijpen kan. "CD&V heeft tijdens de regeringsonderhandelingen een voorstel gelanceerd om bij verkoop van een 'aanmerkelijk belang' in aandelen in een bedrijf een meerwaardebelasting te heffen. Het voorstel heeft niet de bedoeling de kleine belegger te treffen, maar wel degenen met een aanzienlijk aandeel in een bedrijf." dat meldt De Tijd......klik hier voor meer  

belasting-diefstal

Wij herinneren u ook nogmaals aan de liquidatie-belasting van 25 %, die zal ingaan op 1 oktober aanstaande, waarvan we verleden jaar reeds melding van hadden gemaakt.  Ter informatie geven we hierbij een voorbeeld, aan de hand van een praktijkgeval en mogelijke oplossingen (info gevonden op het internet en hebben geen enkele binding met deze accountant-fiscalist).

Het beste dat je eigenlijk kan doen is nu je bedrijf liquideren en naar het buitenland vertrekken......want het zal van kwaad naar erger gaan......klik hier voor meer

 

Hou er rekening mee dat opportuniteiten zoals deze zich nu in xxxxxxxx stellen (permanente residentie) elk ogenblik kunnen ophouden te bestaan. Er wordt idd. op dit ogenblik in het xxxxxxxxx parlement gepraat over het aanpassen van de immigratie-wetgeving. Wie met het idee speelt om te gaan voor een permanente residentie in xxxxxxxxx, stelt het best niet uit.

 

Volgende grafiek voor diegenen die nog steeds geloven dat de Wereld kan overleven op GROENE ENERGIE. Merk op dat Wind en Zonne energie niet kunnen functioneren zonder een alternatieve bron van (vuile) energie.

2014energy cliff

 

Belangrijke technische factoren:

 • zie belangrijke cross over en breakouts van hausse driehoeken in de desbetreffende secties
 • zie abonnee sectie voor koopsignaal XXXXXX XXXXXXXXX en XXXXXXXXXX xxxxxxxx

Copyright 2014, Alle rechten voorbehouden - kan de inhoud van dit rapport niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goldonomic.


Dinsdag 16 september 2014 - Wat als de inflatie begint te stijgen, maar de economie verbetert niet? vandaag is het onmogelijk om de rente te verhogen!


Bijgewerkte secties:

De sancties van het Westen ten aanzien van Rusland is een katalysator voor iets wat toch gaat gebeuren. De VS-dollar en de Euro zijn ten dode opgeschreven. Er zal echter niets gebeuren zo lang Olie wordt verhandeld in VS-dollars en de VS en de EU de wisselkoers met de hulp van SWAP overeenkomsten onder controle houden. De Dollar / Euro zal blijven fluctueren binnen de technische vorming.

Als er geen goud meer over is om de Amerikaanse dollar te garanderen, moet men denken aan een ander plan.

De negatieve ISIS propaganda is dagelijks duizenden zielen aan het bekeren. Meer en meer mensen denken dat deze klootzakken moet worden gestopt met alle middelen. Dit is precies waar de Amerikaanse Hollywood-propaganda op zoek naar is: een open uitnodiging om Syrië binnen te vallen (of om het een 3de partij te laten doen), zonder de overeenkomsten te activeren die Syrië heeft met Iran. De instabiliteit die door ISIS (Al-Quada) gecreëerd is in het Midden-Oosten,  is gunstig voor de wisselkoers en het voortbestaan ​​van de oliedollars en de VS-dollar als reservemunt.

Japan heeft het allemaal mooi opgelijnd om een hyperinflatoire depressie binnen te treden. Wij zijn tot een punt gekomen waar het niet loont Japanse schuld te houden ... en we kunnen binnenkort de Yen in een dodelijke spiraal zien gaan .... als het dat doet, zal de Bank van Japan geen alternatief hebben, zijn schuld monetizeren en de lont aansteken voor hyperinflatie.

 • De Yen zit in een seculiere neerwaartse trend
 • De 10 jaar Japanse staatsobligaties betaalt 0,54% en minder
 • Rentevoeten voor vele andere schuldinstrumenten zijn negatief.
 • De Centrale Bank van Japan is geld aan het drukken in een exponentiële wijze.

Belangrijke Technicals:

 •  zie abonnee sectie

Copyright 2014, Alle rechten voorbehouden - kan de inhoud van dit rapport niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goldonomic.


Maandag 15 september 2014 - Geld is eigenlijk slechter dan schuld -


Bijgewerkte secties: Obligaties algemeen & VS & Duitsland

De speciale ratio PF grafieken voor Goud, uitgedrukt in de belangrijkste valuta's,  worden gepubliceerd in de respectievelijke sectie. Belangrijk is dat geen enkele PF grafiek een TOP-formatie toont; dat Goud uitgedrukt in de meeste valuta's stuitert op de Basic uptrend lijn (dikke blauwe lijn); dat de correctie die in augustus 2011 begon lijkt te rijpen; dat de meeste correcties ofwel een Hausse Vlag of een Hausse Wig tonen; dat de Vlag of Wig waarschijnlijk een halverwege stop signaleert  - dit geeft aan dat tijdens de volgende bull run Goud ten minste dezelfde afstand zal dekken dan in de eerste etappe.

We hebben ook nog een PF grafiek voor de Goud & Zilver Majors toegevoegd. Hier hebben we een volwassen hausse vlag en de grootte van de vlag laat ons toe om het hausse doel te berekenen.

Het is helaas heel moeilijk te voorspellen wanneer prijs uit de formatie zal breken. Aangezien de PF grafiek geen tijd-as heeft, kan een dergelijke handeling dagen, weken, maanden en zelfs jaren duren.

grafieken - zie abonnee secties

Wanneer de muziek stopt, zullen twee dingen belangrijk zijn: 1 Wie heeft het de Goud ? en 2 waar het houden ze het? In de tussentijd,  is het minder belangrijk om Fiat geld te verliezen en kan men meer fysiek goud verwerven. Chinezen, Russen, Indiërs, Vietnamezen, Arabieren, Turken, ... weten allemaal dat Fiat Papier Geld waardeloos is en alleen fysiek goud echt geld is. Wat als - in een proces om de Goud markt in een hoek te drijven - China en Rusland,  beiden goud verkopen of goud shorten op de papiermarkt (futures-markten CME, LBME, ...) om de prijs te drukken en een maximum van zwakke houders dwingen tot verkoop van hun fysiek goud ?! Zelfs als ze de verliezen met Fiat Dollars dienen te dekken, zullen zij profiteren ... als de muziek stopt en iedereen begint Amerikaanse Dollars te dumpen.

Als miljoenen Chinezen en Indiërs denken dat goud geld is, wie gaat er beweren dat het een barbaarse relikwie is? Turkse mensen hebben geen vertrouwen in papiergeld, Indiërs hebben geen vertrouwen in papiergeld, Vietnamezen vertrouwen papiergeld niet, ...

 Er zijn veel WAT ALS'en, die de prijs van goud kunnen en hoger zullen stuwen in de toekomst.

 •  Wat als de inflatie start, maar de economie verbetert niet?
 • Wat als China en Rusland er in slagen om de goudmarkt in een hoek te drijven?
 • Goud-futures shorten is inherente self-limiting, want het zet de toon voor de massale en hectische korte dekking...wat als de markt begint met papier shorts te dekken?
 • Wat als het uitlekt dat de Amerikanen 'geen goud' (meer) hebben?
 • Wat als de COMEX, LBME, ... falen om te leveren?

Tijdens de jaren '60 slaagde de Goldpool erin de prijs van goud laag te houden tot De Gaulle eiste dat de Amerikanen dienden te leveren .... en de markt werden zot, banken en centrale banken verloren miljarden, Autoriteiten riepen voor een Bank holiday .... Als gevolg hiervan werd het voor de Amerikanen illegaal om goud te houden.  Alleen Amerikanen die hun Goud buiten politiek bereik  hielden waren de gelukkigen...

Iedereen verbruikt energie, moet werken om den brode. Dit geldt voor de Overheid, Miljardairs en voor de gewone werknemers. Niets - behalve het Zonlicht en Lucht - komen gratis. Merk op dat vandaag de dag, mensen soms zelfs betalen voor Zon (vakantie) en Lucht (luchthavens in Venezuela).

Niet moeilijk te begrijpen dat het hedendaagse sprookje van "Gratis Fiat Geld" een slecht einde zal kennen ...of toch niet? Weinig mensen  realiseren zich de dramatische situatie waarin we ons bevinden. Weinigen snappen dat de ontkenning wordt gevoed door de Propaganda die de Politici verkopen via de mainstream media. De 4e generatie (zie Galbraith's Age of Uncertainty) lijkt zelf niet mentaal in staat te zijn om de ernst van de situatie waarin de wereld zit, te begrijpen.

Overheden en centrale banken (die als economische Siamese tweelingen zijn) scheppen niet alleen Fiat Geld maar daar bovenop maken ze de intrinsieke kost om meer geld drukken, nieuwe schulden aan te gaan en de schulden te honoreren die in het verleden gemaakt werden, belachelijk laag .....In werkelijkheid, is de reële rente (nominale rente min de echte inflatie) of de kosten om meer fiat geld uit te geven negatief geworden.  Propaganda moet uiterst solide zijn om zo'n fata morgana (gezichtsbedrog) levend te houden......click hier voor meer

De nieuwe Wereld orde. Dit is de WERKELIJKE EU : Intelligente Psychopathen, leugenaars, bedriegers, oplichters, maniaken, alcoholisten,.........

 

Belangrijke Technicals:

 • zie abonnee sectie

 

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Vrijdag 12 september 2014 - Zal het systeem overleven tot eind 2014 ? -


eye of the stormUpdated sections: Gold Objectives , Silver Objectives ,

Geen twijfel dat we vandaag de dag in het oog van de storm leven. Het lijkt allemaal rustig en perfect onder controle ... terwijl het een absoluut onstabiel equilibrium is. Tegen het einde van het jaar 2014 kunnen we 200$ per ons voor zilver zien en 10.000 $ per ons voor goud. Zie Goud doelstellingen en Zilver doelstellingen op uw Goldonomic website onder vermogensallocatie/Goud objectieven/ Zilver objectieven

De Amerikanen hebben geen Goud meer. De Britten hebben geen goud meer. Zij weten dat zodra de Chinezen - die long zitten - levering vragen van hun fysiek goud en zilver,  het spel voorbij zal zijn. GAME OVER.

Zilver & Goud zullen omhoog schieten, omdat de PAPIER markten in gebreke zullen blijven, zodra er geen fysiek meer is om te leveren.

Mijn gok is dat op hetzelfde moment, de dollar naar beneden zal breken uit haar enorme driehoek (die bijna klaar is) en met 0.50 als doel (bijna een 50% devaluatie). Zolang u geïnvesteerd bent in fysiek Goud & Zilver, Goud & Zilver aandelen, Energie aandelen, .... ben je veilig aangezien de prijs van de aandelen automatisch zal worden aangepast voor de lagere dollar.  Persoonlijk zie ik niet hoe ze eventueel, voor nog eens twee jaar,  de kan verder in de toekomst kunnen schoppen. Als er niets gebeurt voor het einde van 2014, zal het zeker voor het einde van 2015 gebeuren.  Op dit moment is het moeilijk om te weten wat de bijkomende schade zal zijn voor de euro en het pond sterling. Opmerking: Ruwe olie zal spiken tot $ 140 - $ 160

Autoriteiten zijn er zich zeker bewust van en dit is de belangrijkste reden achter de oorlog in Oekraïne, Syrië, Irak en de problemen met IS. China en Japan hebben hun conflict in de Zuidzee voor waarschijnlijk dezelfde reden.  Zodra dat gebeurt, zullen we een andere nare onderpand incidenten zien. Daarom is het uiterst belangrijk om vandaag nog te doen wat vandaag kan gedaan worden. Stel actie ondernemen niet uit  ....

Niemand houdt van Goud. Daarom moet je nu kopen ! Zelfs als er manupalitaie is, moet je het nu kopen...omdat manipulatie niet en nooit blijft duren...

 

Het Europese Hof van Justitie besloot op woensdag (3 september) dat Spanje in strijd is met het EU-recht, want het behandelt ingezetenen en niet-ingezetenen verschillend met betrekking tot debelasting op erfenis en donaties. Deze uitspraak houdt in dat niet-ingezetenen die in Spanje vermogen hebben geërfd,  of hebben ontvangen als schenkingen in het verleden,  een terugbetaling kunnen aanvragen van het bedrag dat zij te veel betalen aan belasting

Belangrijke Technicals:

 • zie abonnee sectie

top sept11a

 

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Donderdag 11 september 2014 - De kudde volgen en investeren in Vastgoed is een trefzekere manier naar middelmatigheid


maputo1Updated sections: US-Dollar , Euro/Dollar , Sterling/$/Euro , 

Mozambique is erin geslaagd om de onafhankelijkheid te bekomen op 25 juni 1975, na de staatsgreep gekend als de Anjerrevolutie, waarmee een eind kwam aan het 470 jaar van Portugees koloniale bewind in de Oost-Afrikaanse regio. Tijdens de oorlog vluchte Kapitaal en Ondernemers naar Portugal, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Ik herinner me het begin van de jaren 90. Vijftien jaar later was Mozambique een ruïne. Maar het land gaf nog steeds zakelijke kansen en mogelijkheden. Als een jonge zakenman exporteerde ik Zuid-Afrikaanse producten in tijden van sancties. Een lonende business. Dus waarom niet producten toevoegen uit Mozambique? Terwijl in die jaren het land niet veilig was, was rijden naar Maputo een onbewogen reis. Een vriend van mij die de reis ook maakte, onderging een Machette aanval op het strand en keerde terug naar huis met drie kogelgaten in zijn bakkie (truck).

De overblijfselen van de oude glorie onder het Portugese kolonialisme kon je overal zien. Het was niet moeilijk je voor te stellen hoe de rijke lanen in de stad er hadden uitgezien in de glorie jaren. Vandaag is de stad een ruine en zelfs in de internationale hotels, zijn de kamers doorzocht: telefoons uit de muur getrokken, televisietoestellen verdwenen, net zoals alles met iets van waarde ....

Bij het rijden langs een fabriek in de haven, zag ik de arbeiders spelletjes spelen op de stoep. Later kwam ik te weten en leerde ik dat de stad en de fabrieken maar enkele uren elektrische energie kregen per dag. Fabrieken kunnen alleen draaien als er stroom was .... dus in tussentijd - om de tijd te doden - speelden de werknemers met de kaarten en domino.

Restaurants in Maputo hadden veel medewerkers: koks, maitre's, wijn en bierkelners, .... Het kostte me wat tijd voordat ik besefte dat slechts één medewerker de toestemming had ​​om de patron te bedienen op hetzelfde moment. Na een beetje onderzoek leerde ik dat het personeel slechts één paar schoenen ter beschikking had....en hetzelfde paar schoenen werd gebruikt door het personeel.

Er zijn soortgelijke verhalen voor andere delen van Afrika. Tot aan de onafhankelijkheid van Congo, duurde het met maar iets meer dan twee uur met de auto,  om te rijden van elke grote stad naar een goudmijn in het land. Vandaag duurt dezelfde reis meer dan 4 dagen per auto, truck, quad, pirogue, motor, wandelen ... VIER DAGEN. Na het vertrek van de Belgen, nam de corruptie het over en ondernemers en kapitaal verlieten het land. Wegen en bruggen verslechterden en er was geen geld om deze te repareren. In een mum van tijd was de moderne infrastructuur, die de Belgen hadden gebouwd tijdens de jaren van het kolonialisme, vernietigd, viel uit elkaar ... Dat deed ook het land.

Belangrijke Technicals:

 • zie abonnee sectie

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.

 


Wednesday September 10, 2014 - onder constructie - Only fools and the ideologically impaired believe that today's capital markets are free.


sweden electionsUpdated sections: The Team , Crude oil , Coal , Agriculturals, Copper & Platinum , Inflation Index , 

Swedes are going to the polls on Sunday to elect a new government.And there is a very real risk ( this is what the capital markets are telling us) — that the Social Democrats, will reclaim ultimate power. If the Social Democrats win, it means that next Monday morning, Sweden instantly becomes terra non grata — a country from which you want to pull out any money you have invested in stocks, bonds or the currency.Veterans know that Swedes have to obtain permission from the Tax Authorities to open and to run a financial account abroad.

Note: Financial Markets smell the shit...!#!$

 1. likewise, financial markets are telling us the Scots will say NO to the Queen of England.
 2. the Belgians are going for a Suicidal Swedish style Government...time to AXE your investment in Belgium is NOW! The Belgian Dow Jones (BEDOW) doesn't like what is happening...
 3. the Swedish Krona has fallen in STOP LOSS weeks ago....

Japan is a schoolbook example of the reality that there is a basic difference between the monetary situation/policy of a country and  economics and that the economy cannot be stimulated by printing more money. True however is that taxation kills economic activity...

Japan's economy shrank more sharply in the second quarter than first estimated and the latest indicators suggest only a modest bounce back since then. The world's third-largest economy contracted at an annualized rate of 7.1 percent in the April-June quarter Business investment fell more than twice as much as first estimated. The economy's contraction was expected after Japan increased its sales tax from 5 percent to 8 percent on April 1. Only months ago Prime minister of Japan declared that he would more than double the Monetary supply.

 

Elementary Mr. Holmes - This is collective Madness ! -

Time upon time REALITY of life proofs that the experiment of MORE fiat Money, LOWER interest rates and MORE taxation kills the economic system and welfare...so tell me WHY time after time the Authorities recur to the same ineffective remedy? Why do people time after time vote those same incompetents into power?

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Dinsdag 9 september 2014 - Schotland is het 1ste voorbeeld van democratische opsplitsing onder druk van dure energie -


Geactualiseerde secties: Recessie Bestendige aandelen, olie aandelen, Model Portefeuille, Aardgas , Evenement Ballonfestival, Evenementen kalender

Het gaat allemaal over complexe samenlevingen en dure energie. De waarde van de grote Schotse bedrijven zijn gedaald met miljarden ponden nadat de beurs was geschrokken door de poll voor het geven van de ja stem, een lead voor het referendum. Geschokt door de omvang van de verschuiving naar een JA, moeten Britse partijleiders (intelligente psychopaten) nu met spoed op zoek naar een gezamenlijke verklaring voor later deze week, decentralisatie  Schotland, om de ongeruste Nee kiezers gerust te stellen . Andere landen zullen volgen in het kielzog van Schotland, Oekraïne, Catalonië, .. zelfs de VS.

Banken in Portugal, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn begonnen met het beperken van hoeveel klanten per dag kunnen afhalen van de rekening. Italië heeft kapitaalcontroles ingevoerd. Banken in de Verenigde Staten zijn begonnen met het beperken van internationale overschrijvingen van hun klanten. Banken in Cyprus hebben mensen hun rekeningen volledig bevroren. Iedereen, van het Internationaal Monetair Fonds heeft gepleit voor kapitaalcontroles (die uw geld zal vergrendelen in het falende banksysteem).  Zelfs de mensen roepen op tot een algemene vermogensbelasting.

 

Koop dat huis, koop die auto .... alles gaat goed en het herstel ligt direct om de hoek...!?

Steeds meer landen  voorbereiden zich voor op kapitaalcontroles en vermogensbelastingen en dit is en wordt (natuurlijk) geprezen door de meerderheid van de kudde. Overheden en banken hebben te veel uitgeven en zijn technisch failliet. In een laatste poging om het probleem iets verder in de toekomst te schoppen en op slechts een dag van te sterven, hebben ze met de hulp van fiat papiergeld en derivaten de kost van meer geld te drukken onderdrukt en lenen zelfs aan NUL. De situatie is zo slecht dat het begint hilarisch te worden. Zeker voor de onafhankelijke waarnemer die deze absurditeit ziet gebeuren. Het is echt alleen een kwestie van tijd voordat de kudde ziet dat de keizer geen kleren aan heeft en de luchtspiegeling verdwijnt ... en het systeem instort.

Dit is LALA-land. Afgelopen vrijdag, om toe te voegen aan de hilariteit, ging de Ierse korte termijn rente op Treasuries ook negatief (net zoals gebeurde in failliet Frankrijk). Slechts drie jaar geleden leverden de tweejarige Ierse obligaties + 23% op. Tegenwoordig is dit - 0.004%.

 

Wanneer overheden failliet gaan, plunderen ze en plunderen ze van de mensen. Ze verarmen de munt. Ze leggen kapitaalcontroles op. Ze verhogen de belastingen. Ze confisqueren activa van de burgers. Ze creëren een groot aantal nieuwe regels en voorschriften. Ze zorgen voor een agressieve politie en veel absurde boetes.

De Weimar Republiek episode met hyperinflatie in de jaren 1920 is een goed voorbeeld. Ondanks alle waarschuwingsborden, deden de meeste mensen niets ... en zij werden weggeveegd. Een handvol mensen, alhoewel, zag het teken aan de muur. Ze namen maatregelen om te beschermen wat ze hadden. En ze verdeelden hun investeringskapitaal en wedden dat de munt zou instorten. Ze hadden gelijk. Grote fortuinen zijn gemaakt in een amper enkele maanden, maar velen hebben alles verloren.

Mensen, politici, overheden en centrale bankiers slagen er maar niet in te begrijpen dat Inflatie en Deflatie monetaire fenomenen zijn en recessie, depressie en een boom economische. Zij zijn ervan overtuigd dat door geld te drukken en de rente naar omlaag te drukken ze daadwerkelijk de economie kunnen doen herleven. NIET ZO !

 

Hieronder volgt een monetaire strategie van achterlijke mensen:

 1. Interest op overheidsobligaties en de rente zo diep mogelijk duwen, in de hoop dat dit groei ondersteunt en banen creëert door het herstellen van een goede krediet stroom voor het hele monetaire systeem.
 2. Als dit niet snel genoeg werkt, herhaal met meer agressief gebruik van obligatie-aankopen, in de hoop ook groei van de export te bevorderen door verzwakking van de munt.
 3. Pressie op overheden, zowel prive als in het openbaar, om de broodnodige maatregelen te implementeren om de groei te bevorderen en deflatie te voorkomen.
 4. Manipuleer cijfers en statistieken (inflatie, deflatie, BNP, schuld, ..) zodat het er allemaal rooskleurig uit ziet.
 5. Zorg ervoor dat de Mainstream Media een Deflatie propaganda verkoopt, zodat u kan blijven geld drukken.
 6. Met dit alles, hopen dat de kosten en risico's van het experimentele monetaire beleid niet de voordelen ervan overweldigen.

 

 Belangrijke technische factoren:

 • zie abonnee sectie

Copyright 2014, Alle rechten voorbehouden - kan de inhoud van dit rapport niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goldonomic.

 


Maandag 8 september 2014 - de prijs van onroerend goed daalt altijd tijdens inflatoire recessies! -


Geactualiseerde secties: beursindexen in echt geld /Goud, Lange Termijn beursindexen grafieken, Goud & Zilver Majors, Goud & Zilver Majors fundamenten info, Goud & zilver mijnen versus gewone aandelen, Goud & zilver junioren,

Om de Vastgoed trend te keren, zullen de mensen Vastgoed ofwel moeten bombarderen / vernietigen in een Oekraïens / Syrische /Iraakse stijl of ... meer sex hebben. Het is boven alle verbeelding, dat we vandaag de dag, nog steeds idioten hebben die beweren dat de Beren trend voor Vastgoed voorbij is en dat het algemene prijsniveau binnenkort weer omhoog zal gaan! Er zijn verschillende factoren die vastgoed opgesloten houden in een beren trend. In 1989,  toen ik de crash van de Japanse Vatsgoed markt voorspelde, werd ik uitgelachen. Het grote publiek, maar ook veel van de analisten sloten het gewoonweg uit. Japan was een zeer dichtbevolkte eiland en de prijzen kon alleen maar blijven stijgen ... [de niet-Japanse belegger die in 1989 een bedrag bestede van $ 100.000 op de Japanse vastgoed, bleef achter met een restwaarde van $ 18.000 in 1995].

Als uw financieel adviseur beweert dat onroerend goed prijzen weer zullen stijgen, stop dan NU uw abonnement!

Vastgoed is een High Order kapitaalgoed en de waarde ervan valt altijd tijdens inflatoire recessies. Nog meer tijdens hyperinflatie depressies en zelfs meer in tijden van oorlog. Tijdens depressies, worden de rechten en de inkomsten van verhuurders verminderd - meestal onder sociale druk - terwijl de uitgaven zullen blijven stijgen onder druk van de inflatie. Tijdens de Weimar-crisis, kon de  verhuurder met een maand huur nog nauwelijks een brood kopen en vandaag de dag kan je in Galicië (Spanje), Sicilië (Italië) en Detroit (USA)  een huis kopen voor een dollar / euro.

 

De bevolkingspiramide is een belangrijke onderliggende factor voor Vastgoed prijzen. Eigenlijk vertelt dit ons vandaag dat we alleen maar de 1ste golf hebben gezien van dalende huizenprijzen en dat het zal worden gevolgd door een 2de. Een nog dramatischer golf die zal duren tot ten minste 2050.  Ik heb een fout gemaakt door het voorspellen van een BODEM voor 2030-2035. We kunnen niet eens de verwachte correctie zien ...

De 2de Vastgoed crash zal nog erger dan de 1ste zijn ...

Volgende grafieken zijn voor Japan, maar ook voor andere landen:  USA, West-Europe, Belgium, The Netherlands, France, Spain, UK, Germany ....click here om uw land te kiezen en zie voor jezelf wat te verwachten voor de lokale vastgoed markt. Een vernauwende basis = lagere prijzen, een verbreding van de basis = Hogere prijzen.....meer in de abonnee secties

 

Zeer moeilijke Belgische regeringsvorming. Nota Van Francis Schutte (CEO Goldonomic). Opvallend is dat het zo moeilijk lijkt om een eerste minister voor Belgie te vinden. Niemand lijkt de taak op zich te willen nemen.  De 17.4 miljard die er moet gevonden worden (en volgens mijn berekeningen is die som veel groter) kan vooral enkel als belastingen bij de burger worden gehaald. De uitgaven zijn immers te struktureel. Noch de CD&V, noch de NV-A staan te springen om de historische  blaam op zich te nemen.  Om de pil beter te laten slikken, zal men een Rechtse (blauwe) eerste minister aanstellen. Liefst een franstalige. Deze partij zal wellicht verplicht worden een 'eerste minister' te leveren.

De vooruitzichten voor Belgie zijn erg somber en ik geef hierbij iedereen, die nog steeds niet zijn spaarcentjes op het droge gezet heeft, dit zo snel mogelijk te doen....vooraleer er Italiaans-Toskanische maatregelen worden genomen.

De Zweedse coalitie onderzoekt ook reeds een vermogenswinstbelasting. Wees er zeker van dat ze de burgers verder zullen uitpersen als een citroen.

poll vermogensbelasting2014

 Belangrijke fundamenten:

 • zie abonnee sectie

Belangrijke technische factoren:

 

 • zie abonnee sectie

 Copyright 2014, Alle rechten voorbehouden - kan de inhoud van dit rapport niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goldonomic.


Vrijdag 5 september 2014 -  De mop van de dag - Key referentie rente in de EU verlaagd tot 0,05%


Geactualiseerde secties : £ -Gold & £ / € / $, Zar-Gold & Zar / $ / €, Kroon-Gold & Kroon / $ / €, Yuan-Gold, Roepie-Gold, €/$ ,

Een economische opleving is onmogelijk zolang er niets wordt gedaan aan de Overheid, regelgeving en belastingen. Een economische opleving is onmogelijk, zolang alle misallocated fondsen nog in het systeem zitten.

Fiat geld heeft geen waarde, het is een waardeloos goed ... en als een waardeloos goed verdient het geen rente.

Draghi & Co begrijpen nog steeds niet dat de economie zal blijven afglijden van een recessie in een depressie, zelfs als hij blijft de rente te verlagen en zelfs als de rente volledig negatief is geworden. Eigenlijk is de reële rente al enige tijd negatief nu en het is duidelijk zichtbaar dat het beleid van het verlagen van de rente niet werkt ... Het Japanse experiment (lage rente) die is uitgevoerd sinds 1990 bewijst DUIDELIJK dat een dergelijk monetair beleid NIET werkt.

Hoe noem je iemand die blijft volharden in een actie die niet het minste effect heeft ?.... een IDIOOT

Belangrijke Technicals:

 •  zie abonnee sectie

Copyright 2014, Alle rechten voorbehouden - kan de inhoud van dit rapport niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goldonomic.


Donderdag 4 september 2014 -  Een veilige haven is niet meer wat het vroeger was! -


police opens safeUpdated secties: Zilver, Zilver fundamentenZilver kopen, VS-Dollar, € -Goud en € / $, Aussie-Gold & Aussie / $ / €, Swiss-Gold & FS / $ / €, Can-Gold & Can $ / $ / €, ¥ -Goud & ¥ / $ / €,

De redenering over hoe en waar uw spaargeld houden en in wat is lastig geworden. In tegenstelling tot het verleden, moet men vandaag de dag met een aantal factoren rekening houden.

 • Fiscale status van de fondsen / spaargelden / goud & zilver. Sommige landen heffen invoerrechten en verkoop taksen bij invoer van goud (7% - India, Zwitserland) en zilver (21% in België). Andere landen kunnen mogelijk kapitaalcontroles invoeren en het onmogelijk maken om fondsen naar het buitenland te transfereren en / of te vervoeren Goud / Zilver naar het buitenland.
 • Politieke status van het land waar u besluit om uw spaargeld te houden. Houden van Goud in een land waar sprake is van een woedende oorlog of waar oorlog dichtbij is, is een slecht idee.
 • Geografische ligging van het land. Een land met een status van neutraliteit vandaag, kan morgen worden binnengevallen. Landen als Irak, Libanon, Pakistan, India, China, Japan, Singapore zijn politiek minder safe. Sommige landen zijn omringd door fiscale agressieve landen en als gevolg daarvan kan het transport van fysiek komen met een bepaald risico.
 • Zijn er kluizen beschikbaar of moet men zijn fysiek goud in een kluis bewaren bij een Bank..en het risico lopen van confiscatie.
 • Hoe gemakkelijk is het om aandelen en fysiek goud en zilver te kopen / verkopen? Hoe gemakkelijk is het om het geld over te schrijven zodra aandelen of goud / zilver zijn verkocht?
 • Met welk continent heb je te maken? Afrika, Europa, het Midden-Oosten, Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, het Verre Oosten, ....
 • Welke taal heb je nodig om te spreken en om jezelf verstaanbaar te maken en om de anderen te begrijpen?
 • Wat is het het tijdsverschil tussen thuis en het land waar u uw spaargeld gaat houden?
 • Hoe moeilijk / makkelijk / veilig is het om te reizen van en naar het land dat u heeft gekozen om uw spaargeld te houden?
 • Hoe moeilijk / makkelijk is het om een bankkaart te krijgen en hoe flexibel en hoe veilig is de bank waarmee je te maken krijgt. Heeft u te maken met een commerciële bank of een Investeringsbank?
 • Geeft uw financiële partner toelating om aandelen te kopen?
 • Wat is de deposit ratio van de gekozen financiële instelling?
 • Wat als de dingen zo slecht gaan dat je gedwongen wordt om te verblijven in het land waar u uw spaargeld hebt opgeslagen?
 • Hoe goed kan het land, waar u uw spaargeld gaat houden,  overleven onder de sancties, in een tijd van oorlog?
 • In het geval van een wereldwijde financiële catastrofe, hoe zal het land waar u uw spaargeld bewaard, u en uw spaargeld behandelen? In Cyprus, werden fondsen Bailed-in, ongeacht de nationaliteit van de eigenaar en het land van ingezetenschap. Met andere woorden, de vraag of u een inwoner bent of niet, kan je een deel of al uw spaargeld verliezen, als u deze gaat opslaan in een financieel riskante land. [Cyprus was / is een fiscaal paradijs ... maar alles kwam met een heel onaangename verrassing]

 

Belangrijke Technicals:

 • zie abonnee sectie

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Woensdag 3 september 2014 - Markten kunnen binnenkort wakker worden uit hun zomerslaap met een knal -


margin debt2014Updated secties: $ -Goud, Vastgoed in België, Frankrijk, Nederland, Goud fundamenten,

De anatomie van de crash van 1929 is de moeite waard om te herbekijken. Het begon met de Dow Jones Industrial Average toen die zijn hoogtepunt raakte op 3 september.  De beurs begon toen twee dagen later te vallen, er was geen paniek en geen crash gedurende de hele maand september en begin oktober konden aandelenkoersen geen opwaartse beweging maken .

Het was op 24 oktober, of Zwarte donderdag dat de markt uiteindelijk uit elkaar viel, begon sterk te dalen en kon pas op het einde van de dag sterk herstellen. Het zaad van de twijfel was gezaaid en in het weekend besloten investeerders dat ze uit de markten wilden . Wanneer de markten opende op 28 oktober of Black Monday, was er meer aanhoudende verkopen en geen herstel. De ineenstorting culmineerde in de slechtste dag in de geschiedenis van de aandelenmarkt opgenomen als Zwarte dinsdag 29 oktober. Toen de angst de markten greep en het ontbreken van enige kopers resulteerde dat de aandelenkoersen door de vloer zakten...more

Belangrijk is om toe te voegen dat de aandelenmarkten 2/3 van hun verliezen terug goed maakten in de 12 maanden volgend op de Grote Crash.

Europa, Franse en Belgische autoriteiten maken zich klaar om meer belastingen en rijkdom Belasting in te voeren over de hele EU. Op hetzelfde moment als een hyper-inflatoire beleid en ten gelde maken van de schuld,  is alleen mogelijk met een deflatie propaganda, alle PROPAGANDA gereedschappen worden uit de doos van Pandora genomen en meer en meer 'zogenaamde' Hoogleraren worden ingehuurd in een poging om het publiek te overtuigen dat ze zich moeten voorbereiden op DEFLATIE in plaats voor prijsinflatie. Ongetwijfeld zal deze actie veel beleggers misleiden.

In de EU worden rentevoeten verder in het negatieve geduwd. Niemand lijkt te begrijpen dat door dit te doen, de autoriteiten ervoor zorgen dat geen herstel mogelijk zal zijn als de bodem van de depressie is geraakt. Kapitaal dat de westerse wereld niet heeft verlaten, zal ofwel worden belast en / of wettelijk worden weggenomen of worden geinflateerd en / of geconsumeerd. Een dergelijk beleid opent de deur voor een soort Noord-Afrikaanse evolutie van West-Europa: een prachtig land met dramatische architectuur .... maar zo arm als de straat.

 

Mensen lenen kapitaal aan regeringen en in plaats van rente te ontvangen betalen zij eigenlijk voor het toestaan ​​van overheden om publieke middelen te misbruiken ...
Inflatie en deflatie zijn monetaire fenomenen in tegenstelling tot een economische hoogconjunctuur, recessie en depressie die economische fenomenen zijn.

 

Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


Dinsdag 2 september 2014 - Probeer het moment niet te voorspellen. Niemand heeft een kristallen bol. -


crystal-ball

Bijgewerkte secties:

Inflatie is te veel geld en krediet. De symptomen zijn variabel. Soms is het woord voor inflatie een bull market ... het gaat allemaal over communicerende financiële vaten!! Diegenen die nog niet in het bezit zijn vanXXXXXXXXX aandelen moeten dit zeker nader bekijken. Hetzelfde advies voor degenen die in de aberratie van Bitcoin geloven.

Inflatie is zichtbaar in het algemene niveau van de Aandelen

Probeer niet om het te timen. Niemand heeft een kristallen bol. Het is niet relevant of de trend zich ontvouwt in weken, maanden of jaren. Het is vrij duidelijk waar dit allemaal naartoe gaat.

Gezien op internet:

Dit is hoe een Amerikaanse zakenman zijn ondervinding beschreef van Mexico's devaluatie van de peso precies 38 jaar geleden, op 1 september 1976:"Iedereen in het land was in shock. Het netto vermogen van de mensen was 's nachts  meer dan 53% gedevalueerd. De waarde van de spaarrekeningen.. daalde met de helft en noch handelaren noch consumenten wisten hoe te reageren omdat ze zoiets nog nooit hadden meegemaakt ... "

Terugkijkend was het zo duidelijk. Mexico had een toenemende schuldenlast, destructief beleid, en een jammerlijk onhoudbare vaste wisselkoers met de Amerikaanse dollar. Het waren tekens aan de wand. Maar de meeste mensen negeerden de waarschuwingssignalen en hielden hun geld in pesos. Mexicaanse president Luis Echevarria ging zelfs op de radio om mensen te overtuigen en gerust te stellen dat de munt veilig was ... slechts enkele dagen vóór de devaluatie ...

Goud is een universele munt. Mensen herkennen het op het eerste zicht. De afleiding van de term 'sound money' is - [Clang! Hij laat een gouden American Eagle munt op de tafel]. Is dat niet mooi? " ..........meer in de abonnee sectie.

Terwijl analisten en de talking heads van de media  blijven melden dat Amerika olie-onafhankelijk zal worden, missen de gewone mensen een belangrijk feit. Eén die ons veel meer vertelt  over de richting van de olieprijzen, in plaats van het vullen van uw dromen met valse hoop ... Olie ontdekkingen zijn van een klif gevallen. In 2013 had de wereld één van zijn laagte records, sinds heugenis, voor bewezen olie-ontdekkingen. We ontdekten slechts half zo veel olie als we verbruikten - en deze neerwaartse trend zal op hetzelfde tempo doorgaan in de volgende jaren. Uiterst belangrijk en iets wat velen vergeten is dat de marginale exploitatie kosten van ruwe olie minimaal $ 75 per vat is en STIJGENDE. Door te investeren in de olie en olie bedrijven, investeert men in ZWART GOUD.......zie abonnee sectie voor de selectie van olie, gas & energie aandelen.

 Copyright 2014, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic.


 Maandag 1 september 2014 - Dag van de arbeid in de VS


labor day

                                                Waarom moet je nu aktie ondernemen ???

aktie ondernemen 

 Klik hieronder om een abonnement te nemen of het te verlengen

subscribe-button

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."
Cron Job Starts