01
juli
2020

De Mississippi vastgoed bubbel

Inflation and Deflation

mississippi shares chart DE MISSISSIPPI BUBBEL IS EEN WAARGEBEURD VERHAAL OVER een VERKEERD MONETAIR BELEID (INFLATIE EN DE DAAROPVOLGENDE DEFLATIE) ... EN OVER EEN ZEEPBEL IN VASTGOED!

Ooit werd heel Frankrijk meegesleept door de enorme extravagantie van de Mississippi-fraude. Dit deed het prijsniveau van vastgoed zo sterk stijgen, dat de gemiddelde prijs in geen honderd jaar meer zou gezien worden. Prijzen waren dermate hoog, dat de huuropbrengst niet eens een rendement van 1% bood. Even later ontstond in Engeland de spectaculaire South Sea bubbel. Dit deed zo'n honger ontstaan voor speciale beleggingsproducten (vergelijkbaar met bv. Bitcoins nu), dat telkens iemand aankondigde dat hij op het einde van de maand een nieuw onbekend, maar zeer winstgevend plan zou onthullen, al direct tot tien dollar per aandeel verdiende waarop werd ingeschreven. Op het einde van die eerste dag was er al voor 10.000$ ingeschreven.

John Law. Over geld en handel, een voorstel om de natie met geld te voorzien.

This book embodies Law's scheme for the establishment of a State Bank which was to issue paper money. Law's ideas, rejected by the Scottish Parliament, found acceptance in France. Law, the founder of the Mississippi Scheme to develop Louisiana, a company which gradually gained the whole of the overseas trade of France, was appointed controller-general of French finance. The Mississippi Company at first enjoyed a sensational boom, but in 1720 suffered an equally sensational collapse. Discredited, Law left France, declined an invitation from St. Petersburg to administer the finances of Russia, and for a time took refuge in England. He died in comparative poverty at Venice in 1729.

Dit boek gaat over Law's frauduleuze opzet; met name over de oprichting van een nationale bank die papiergeld zou uitgeven. Law's ideeën, die werden verworpen door het Schotse parlement, werden in Frankrijk (land met lege schatkist) wel geaccepteerd. Law was de oprichter van ”Mississippi co” (een ponzifraude). Met zijn ideeën veroverde hij geleidelijk de gehele overzeese handel van Frankrijk. Hij verkreeg het monopolie op de ontwikkeling van Louisiana en werd aangesteld als ”Controller General of Finances” (gouverneur van de Franse nationale bank). De aandelen van de Mississippi Company kenden aanvankelijk een sensationele hausse, maar beleefden in 1720 een even sensationele ineenstorting. In diskrediet gebracht, verliet Law Frankrijk. Hij weigerde een uitnodiging die hij kreeg vanuit St. Petersburg om daar de financiën van Rusland op orde te zetten en zocht een tijdlang zijn toevlucht in Engeland. Hij stierf in armoede in Venetië in 1729.

John Law werd geboren in Edinburgh, Schotland in 1671. Zijn vader was een goudsmid. Law leerde de principes van bankieren in het familiebedrijf. Nadat Law iemand had vermoord en ervoor werd veroordeeld, ontsnapte hij uit de gevangenis en verliet Engeland. Zijn wiskundig brein stelde hem in staat om veel geld te verdienen met het gokken. Tevens leerde hij de kneepjes van financiën in de toenmalige financiële centra: Venetië, Genua en Amsterdam. In 1715 verhuisde Law naar Parijs, waar hij bevriend werd met de hertog van Orleans, de regent van de jonge koning Louis XV. 

Rond 1715 stond Frankrijk financieel aan de rand van de afgrond. Het land was failliet door oorlogen en de extravagante uitgaven door de Overheid. Hoge belastingen smoorden elke economische activiteit.

In mei 1716 mocht Law bij koninklijk bevel de Banque Générale oprichten. Dit naar het voorbeeld van de succesvolle Wisselbank van Amsterdam. De bank nam deposito's (o.a. zilver en goudmunten) aan en gaf bankbiljetten (papiergeld) uit. Het eigen vermogen van de bank kwam van de verkoop van bankaandelen en de conversie van staatsschuld. Hetzelfde systeem als in Engeland, gebruikt door de Bank of England, de East India Company en de South Sea Company. Ook Ponzi verhalen. Het kapitaal van de Banque Générale bestond uit 1200 aandelen van elk 5.000 ponden, in totaal 6 miljoen ponden. Een vierde werd betaald in cash (1,5 mln) en ¾ (4,5 mln) met (waardeloze) staatsschuld. De Billets d'Etats (staatsschuld) werden teruggegeven aan de staat. Hierdoor verdween al een klein deel van de staatsschuld. Hoewel de door de Banque Générale uitgegeven bankbiljetten geen wettig betaalmiddel waren (een later verworven status), werden deze bijna overal aanvaard. De bank floreerde. Law zorgde ervoor dat de bankbiljetten gewoon omwisselbaar waren tegen goud en zilvermunten en je er overal mee kon betalen. Belangrijk was dat de betaling geschiedde in de munt die in gebruik was op dat ogenblik. In realiteit was het inflatie geindexeerd geld. Dit geld was erg gewild omdat de overheid vaak haar munt devalueerde. Omdat de overheid dankzij dit systeem herhaaldelijk haar schulden kon afschrijven, liet zij dit systeem graag toe. In realiteit werden de franse burgers via dit mechanisme gewoon bestolen. Het was een staats-holdup bij vol daglicht.


 

Categories: Verenigde Staten, Pers, Belgie, Frankrijk, Nederland, Financieel Nieuws, Spanje, Weimar Hyperinflatoire Depressie, Onroerend goed, (hyper) Inflatie & LOCG, Engeland en Ierland, Hyperinflatie in Zimbabwe, Hyperinflatie Scenario, Zuid Afrika, Frac. Reserve Bankieren, Turkije

Twitter

RT @robbystarbuck: "I have a lot of enemies. This may be the last time you see me for a while. I have a lot of very rich enemies. They're n…

Goldonomic Goldonomic

RT @AgainWoodsy: Is it just me that finds it astonishing that people are so moronic and stupid that they hold this fella as some sort of he…

Goldonomic Goldonomic